2551025331 6972862057, 6972862056 Μομφεράτου 42, Αλεξανδρούπολη info@thekaoe.gr